Čerpání hypotéky: za jak dlouho přijdou peníze z hypotéky?

admin_adminHypotéky

Čerpání hypotéky: za jak dlouho přijdou peníze z hypotéky?

Schválila vám banka hypoteční úvěr na vysněnou nemovitost? Za jak dlouho máte očekávat z banky peníze? A jak probíhá čerpání hypotéky a nakládání s penězi?

“Umění nakládat s penězi předpokládá nějaké peníze mít.”

Je hypoteční úvěr úspěšně vyřízený?

Pokud vám banka schválila žádost o hypotéku, pak jste splnili veškeré podmínky dané banky v úvěrové smlouvě a nadešel čas stvrdit žádost i domluvit postup čerpání hypotéky.

Podmínky čerpání hypotéky

  • Zřízení zástavního práva k nemovitosti na katastru nemovitostí.
  • Pojištění zastavované nemovitosti a jeho vinkulace ve prospěch banky.
  • Potvrzení o proinvestování vlastních finančních prostředků.
  • Potvrzení o uhrazení poplatku za vyřízení hypotéky.

Doklady k účelu hypotéky

  • Koupě nemovitosti – kupní smlouva nebo smlouva o budoucí kupní smlouvě, list vlastnictví
  • Refinancování – potvrzení o aktuálním zůstatku úvěru, souhlas původní banky s předčasným splacením a kopie úvěrové smlouvy
  • Vypořádání majetku – doklad o rozvodu manželů (pravomocný rozsudek), vypořádání SJM po rozvodu
  • Stavba nemovitosti – stavební povolení, list vlastnictví ke stavebnímu pozemku, geometrický plán, projekt s rozpočtovými náklady, případně smlouva o výstavbě se stavební firmou
  • Rekonstrukce – list vlastnictví, přehled rozpočtových nákladů, popř. stavební povolení

Čerpání hypotečního úvěru v praxi

Nejčastějším případem je jednorázové čerpání hypotéky za účelem koupě nemovitosti, refinancování úvěru, vypořádání majetkových poměrů v rámci rodiny, nebo při převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Hypoteční úvěr lze čerpat ale i postupně, což je většinou případ rekonstrukce a výstavby nemovitostí.

Jednorázové čerpání hypotečního úvěru

U jednorázového čerpání úvěru vám banka uvolní peníze v jedné transakci bezhotovostně na účet prodávajícího uvedeného v kupní smlouvě, na běžný účet žadatele, případně při refinancování na účet věřitele – banky. Žadatel o hypotéku musí prokázat účelovost čerpání tím, že předloží bance kupní smlouvu. Nejčastější doba u jednorázového čerpání je do šesti měsíců od podpisu smlouvy.

Postupné čerpání hypotečního úvěru

Postupné čerpání úvěru probíhá v několika stanovených transakcích. Čerpání je podmíněno posouzením a potvrzením prostavěné hodnoty. V případě postupného čerpání financí bance splácíte jen úroky, až do okamžiku plného dočerpání sjednané výše úvěru. Na postupné čerpání hypotéky máte omezenou dobu, dle typu banky, a to v lhůtě maximálně do dvaceti čtyř měsíců od podpisu smlouvy. Kalkulujte s tím, že postupné čerpání hypotéky s sebou nese další náklady za větší počet čerpání, dle typu banky.

Po čerpání hypotečního úvěru nezapomínejte doložit zbývající dokumenty a dodržet povinnosti, jako jsou termíny v úvěrové smlouvě kvůli sankcím.

A pokud se obáváte celého procesu administrace jednorázového či postupného čerpání hypotečního úvěru, svěřte celý proces hypotečním specialistům z Adomus – finance jinak.

Sdílejte: